DEZINSEKCIA

ÚVOD    |    DEZINSEKCIA

dezinsekcia

Dezinsekcia je súbor opatrení, metód a prostriedkov určených na likvidáciu škodlivého a obťažujúceho hmyzu. V prevažnej miere sa jedná najmä o likvidáciu synatropných druhov hmyzu, ktoré predstavujú epidemiologický význam a spôsobujú hospodárske škody. Určité druhy hmyzu sú vektorom, resp. prenášačmi choroboplodných zárodkov, ktorých prítomnosť je riziková najmä v zdravotníctve, potravinárskej výrobe a komunálnej sfére – potravinárske prevádzky, stravovacie zariadenia, zdravotnícke zariadenia, ubytovacie zariadenia, rastlinná a živočíšna výroba a pod.

Z pohľadu verejného zdravia predstavujú riziko najmä šváby (rus domový, šváb obyčajný), ploštice (ploštica posteľná / lastovičia), blchy (blcha ľudská / psia / mačacia), muchy (mucha domáca, bodavka maštaľná, slnivka izbová), komáre (komár piskľavý / dotieravý) a sporadicky aj niektoré invazívne druhy hmyzu, napr. ázijský komár (Aedes japonicus japonicus)

Call Now Button