DEZINSEKCIA - LIKVIDÁCIA SRŠŇOV

Ohrozujú Vás sršne? Vybudovali si hniezdo v blízkosti vášho obydlia? Kontaktujte nás. Pracujeme 7 dní v týždni.

Sršne sú blanokrídlovce, ktoré žijú v početných kolóniách. Veľkosť kolónie jedného hniezda môže dosahovať stovky až tisíce jedincov. Svoje hniezda si budujú hniezda najmä na temných miestach, ktoré im zabezpečujú ochranu pred priamym slnečným žiarením, silným vetrom, dažďom a chladom. Hlavou kolónie sršnieho hniezda sú oplodnené kráľovné, ktoré majú veľkosť 25 – 55 mm. Tie prežívajú zimu a na jar zakladajú nové hniezda. Vo voľnej prírode si budujú hniezda najčastejšie v dutinách stromov a v zemi. Problém však nastáva, ak si sršne založia hniezdo v blízkosti ľudských obydlí. V tomto prípade osídľujú najmä podkrovia rodinných domov, podhľady či štíty strechy a dokonca aj neaktívne komíny. Živia sa nektárom, ovocnými šťavami, medom a lovom drobného hmyzu. Prítomnosť sršnieho hniezda v blízkosti ľudských obydlí predstavuje pre ľudí potenciálnu hrozbu. Podobne ako aj osy či včely, sú sršne vybavené žihadlom prepojeným s jedovou žľazou. Navyše, sršne disponujú schopnosťou vystreknúť svoj jed až na vzdialenosť 40 cm, ktorý pri zasiahnutí očí pôsobí ako peprový sprej (“kaser”). U zdravého človeka spôsobuje bodnutie sršňom bolestivý opuch. Život ohrozujúci stav hrozí najmä u ľudí, ktorí sú alergický a bodnutie sršňom u nich vyvoláva nepríjemné alergické príznaky, či dokonca anafylaktický šok

srsnie-hniezdo

Na našom území je najviac rozšírený európsky sršeň obyčajný. V posledných rokoch sa najmä na južnom Slovensku začal vyskytovať aj invazívny druh sršňa známeho ako sršeň ázijský (Vespa velutina) prezývaný aj “zabijak z Ázie”.

Dezinsekcia, odstránenie sršňov a sršnieho hniezda

Postup odstránenia sršňov je podobný ako pri likvidácii ôs. Na základe objednanej služby a dohodnutého termínu Vás navštívia naši špecialisti. Po príchode vyhodnotia situáciu a zvolia najefektívnejší a bezpečný postup dezinsekcie – odstránenie sršnieho hniezda a likvidáciu celej kolónie sršňov.

Likvidácia sršňov je pre našich odborníkov jednorazová záležitosť. Celý proces dezinsekcie sršňov a likvidácie hniezda trvá v priemere 30 minút. V prípade, ak sa sršnie hniezdo nachádza na ťažšie prístupnom mieste, alebo je hniezdo rozsiahlejšie, tak celý proces odstránenia sršnieho hniezda zaberie pochopiteľne viac času.

srsnie hniezdo
Call Now Button